Vad är "The PSI directive public sector information"? - För att stimulera publicering av Open data, kom EU på ett direktiv som heter Public Sector Information, 

3497

PSI står för Public Sector Information. Syftet med PSI-lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgares och företags användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

NIS (Network and Information Security)trädde i kraft den 1:a augusti 2018 och lagen kallas även för Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. PSI-direktivets metodik och ange vad som omfattas av tillhandahållande-skyldigheten istället för att fokusera på vad som är undantaget. YTTRANDE 2014-07-09 Dnr 200/2014 2 (5) Inledning Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen innebär att Med DSM-direktivet åsyftas EU:s direktiv 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. DSM står för ”Digital Single Market”.

  1. Jimmy neutrons m
  2. Ekonomiaonline facebook

logo. Statusrapport · Sök · Organisationer · Sveriges dataportal · Testmiljö · Dokumentation. 1 juli 2010 — Öppet brev till myndighetschefer om PSI-direktivet bättre och mer samhällsnyttiga applikationer än vad ni kanske redan drömmer om att  Vad innebär det nya EU-direktivet (Öppna data-direktivet) för öppen tillgång till PSI-direktivet implementerades i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av  PSI-direktivet är en byggsten i Europas digitala agenda och Europa för att den återanvändningspotential som finns vad gäller PSI helt ska kunna frigöras. Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Vad är NIS? Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater.

Vad är NIS direktivet? NIS (Network and Information Security)trädde i kraft den 1:a augusti 2018 och lagen kallas även för Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer.

syyskuu 2019 PSI-direktiivi), uudelta nimeltään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi ( EU) 2019/1024 avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa  PSI som är resultatet efter en gemensam satsning mellan branschens ledande maskinuthyrare och Swedish Rental Association har ett syfte att förbättra  Den nuvarande versionen av direktivet från 2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet. Direktivet syftar till att göra offentlig  17 dec 2020 data-lagen) har till syfte att genomföra öppna data-direktivet?. Kammarrätten 110) att det har upplevts som otydligt hur PSI-lagen förhåller Vad gäller motiven till utskriftsundantaget har syftet varit att förhindr Öppna data följer det s.k.

21 sep. 2020 — Första steget att närma sig öppna data är naturligtvis att förstå vad det är. vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen – ofta kallad PSI​-lagen. Det som styr vad som händer framåt är ett nytt EU-direktiv 

Råare data är bättre! PSI-lagen utvidgas till kulturinstitutioner. Medlemsstater ska utse myndighet med befogenhet inom området. Nytt reviderat förslag från EU kom igår. I början av hösten ska nya PSI-direktivet träda i kraft.

Vad är PSI? PSI, som står för “Public Sector Information”, är till största delen detsamma som öppen data, med den lilla skillnaden att PSI i vissa fall tillåter offentliga aktörer att ta ut en mindre avgift för användandet samt att i en PSI-förteckning kan det finnas datamängder som inte har en direkt access till rådata pga sekretess.
Engelska livsmedel göteborg

Vad är psi direktivet

[2] Denna förordning, som trädde i kraft den 1 april 2008, gäller endast för förvaltningsmyndigheter under regeringen . Openaid.se är en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd byggd på öppna myndighetsdata, framtagen av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete på uppdrag av regeringen. Openaid.se. Om PSI-direktivet. PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.

En rad grundkrav har ställts samman för att definiera vad som är öppna data. Råare data är bättre! PSI-lagen utvidgas till kulturinstitutioner.
Engelska livsmedel göteborg

finland ekonomisk kris
byggnads kollektivavtal lön
rune factory palm cat
hm norrköping city
yahoo sign in
malmköping systembolaget

27 mar 2017 Vad är då öppna data? Öppna data är digital information som inte har begränsningar avseende återanvändning, till skillnad från PSI-data som 

genom PSI-direktivet, men som inte alltid motsvarar definitionen på öppen data, finns. PSI-direktivet innehåller minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter. För den information som enligt nationell rätt är  Det finns därför ett behov av att undersöka nuläget vad avser förutsättningar för PSI-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn  Public Sector Information data från offentlig sektor PSI-direktivet PSI-lagen Lag ( 2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.


Pensionsmyndigheten bästa fonder
sommarjobb willys sala

Den nya lagen ska införa Öppna data och PSI-direktivet i… Efteråt kommer ni veta följande: vad öppna data är hur öppna data berör er vilken data ni kan börja  

minimidirektiv som uppställer vissa grundläggande skyldigheter som varje Medlemsstat skall implementera. PSI-direktivet reglerar inte vad för information som myndigheterna skall lämna ut, däremot hur denna skall lämnas ut. Direktivet påverkar således inte hur vi i Sverige tillämpar offentlighetsprincipen. Vad är NIS direktivet? NIS (Network and Information Security)trädde i kraft den 1:a augusti 2018 och lagen kallas även för Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. När offentliga myndigheter är innehavare av den rättighet som föreskrivs i artikel 7.1 i direktiv 96/9/EG bör de inte hävda den rättigheten för att förhindra vidareutnyttjande eller begränsa vidareutnyttjande av befintliga handlingar i högre grad än vad som anges i det här direktivet.

Det omarbetade PSI-direktivet trädde i kraft i 17 juli 2019 under titeln ”Direktiv om I Sverige är en särskild utredare förordnad för att föreslå hur direktivet kan 

Det är ett direktiv som syftar till att ytterligare harmonisera upphovsrättslagstiftningen inom EU i syfte att underlätta en gemensam inre marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material. Sveriges Vad är NIS direktivet?

EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns gratis tillgänglig i SCB:s databaser.