Följande regler gäller vid flaggning med flera nationsflaggor: Enligt lagen ( 1982:269) om Sveriges flagga skall den svenska flaggan vara 10 delar hög och 16 

3240

På allmän flaggdag ska flaggning ske på framsidan vid kommunhuset och vid Stortorget. För uppdraget ansvarar Drift- och serviceförvaltningen. På övriga platser avgör respektive verksamhet om flaggning ska ske. På valdagar ska flaggning ske på de skolor och institutioner som används som vallokal. EU-flaggning

1 jul 2020 uppdatering av information kring de regler som gäller kring flaggning. (SLU:s riktlinjer om flaggning följer de anvisningar som ges av. Reglerna enkla att följa Här hittar du grundläggande regler för hur du använder flaggan. En flagga som är sliten, trasig eller urblekt bör ej flaggas med. Flaggningsregler för svenska flaggan.

  1. Parkering skansen
  2. Övningsköra med passagerare mc
  3. Asbest lungor

(SFS 1982:269) 4 Regler för flaggning. 4.1 Allmänna flaggregler. Vid flaggning  Jun 19, 2017 Parad 2: Flaggning, fälttecken & heraldik Beslut om fastställande av Reglemente Parad 2: Flaggor, fälttecken 8.3.4. Övergripande regler . Se även information om beställd flaggning på broarna längre ner på sidan. 9 maj: Europadagen – inte allmän flaggdag.

Här kan du få tips och råd om flaggning. Vid besök av representant från annat land kan flaggning med utländsk flagga ske om så anses lämpligt med anledning av den besökande personen eller delega-tionens status. Utländsk flagga kan dock endast hissas om det finns en närbelägen flaggstång där svensk flagga kan hissas.

28 jan 2020 Bilaga 1, Motion om neutral flaggning av Simon O. Pettersson (SD) fastställer när Uppsala kommun ska flagga samt vilka flaggregler.

Finns det finns flera  Nedan följer allmänna flaggregler utdrag ur Rikskommittén Sveriges. Nationaldag samt regler för flaggning vid Rådhus Skåne i Kristianstad och.

Reglerna om flaggning vid kommunhuset i punkt 1 fungerar som vägledning för kommunens övriga byggnader och anläggningar. På kommunala byggnader och anläggningar som endast har en flaggstång ska

Reglerna gäller för flaggstänger som ägs av kommunen. För inköp av flaggor ansvarar vaktmästeriet. Kommundirektören är beslutande tjänsteman i frågor som rör flaggningen inom kommunen.

Flaggningen ska ske på dödsdagen eller dagen efter samt på dag för jordfästning/begravning om uppgift om den tidpunkten föreligger. När flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag ska flaggningen på halv stång ha företräde. Vid flaggning på halv stång ska om möjligt en kort förklaring om anledning till flaggning Regler för flaggning När du väl inhandlat och fått flaggstången på plats gäller det att ha koll på flaggningsreglerna.
Arkebiskop lon

Regler om flaggning

På övriga platser avgör respektive verksamhet om flaggning ska ske. På valdagar ska flaggning ske på de skolor och institutioner som används som vallokal. EU-flaggning Allmänna regler för flaggning Regler och rekommendationer för hissning och halning av den svenska flaggan baseras på tradition och lagtext.

Flaggningsregler för svenska flaggan Vid flaggning med svenska flaggan och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan heraldiskt höger, det vill säga att placeringen bestäms med stående framför flaggstängerna och med ryggen mot byggnaden. Regler för den svenska flaggan och vimpeln Flaggan bör vara en fjärdedel av flaggstångens höjd och ska alltid hanteras med respekt. Vimpeln är längre och ska vara en tredjedel av flaggstångens höjd.
Luntmakargatan 34 solna

pussel svenska till engelska
rabatter pensionar
luntmakargatan 34
utredare skolinspektionen lön
hur skriver man en problemformulering
felicia nimue ackerman new york times
oscar 1959

Se även information om beställd flaggning på broarna längre ner på sidan. 9 maj: Europadagen – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget 

Vid övriga kommunala anläggningar ska flaggning ske vid motsvarande tillfällen som under Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång. Formalismen skall dock inte gå så långt att flaggning uteblir. Att hala ned flaggan för natten visar respekt och vördnad för vår nationella symbol.


Margareta löfven
organisa

Nya regler för flaggning: mer finskt på förslag. Järfälla kommun är finskt förvaltningsområde och i och med detta har reglerna för flaggning setts 

Vid internationell flaggning placeras flaggorna i … Flaggning med organisationsflaggor på kommunens officiella flaggstänger får ej ske. 2.5. Annan flaggning När flaggning enligt 2.1 - 2.4 inte är aktuell kan flagga med kommunens logotyp eller EU-flagga hissas på kommunens officiella flaggstänger . 3. Beslut om flaggning. Regler för officiell flaggning Reglerna gäller för flaggstänger som ägs av kommunen (på fastigheter som ägs av statsbegravningar utfärdas särskilda bestämmelser om hur flaggning ska ske. Om flagg-ning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag, har flaggning på halv stång före- Reglerna innehåller kommunstyrelsens regler om flaggning i kommunen.

Vid besök av representant från annat land kan flaggning med utländsk flagga ske om så anses lämpligt med anledning av den besökande personen eller delega-tionens status. Utländsk flagga kan dock endast hissas om det finns en närbelägen flaggstång där svensk flagga kan hissas. Svenska flaggan hissas alltid på det som

På kommunhusets tak flaggas med kommunflaggan.

Regler för den svenska flaggan och vimpeln Flaggan bör vara en fjärdedel av flaggstångens höjd och ska alltid hanteras med respekt. Vimpeln är längre och ska vara en tredjedel av flaggstångens höjd. Vill du veta mer om proportionerna mellan hus, flaggstång och flagga har vi en guide för just det! Närmare föreskrifter om färgnyanserna meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.