Nedan visas några exempel på hur det kan se ut när man hänvisar till en källa. Källor bör redovisas på två sätt: 1. Källförteckning i slutet av texten. 2.

8987

i Fritids- och turistnämndens områden. En lika intressant analys kunde vara att titta på den geografiska fördelningen av våra bidrag. Källhänvisning. Artikelserie 

Microsoft Office  Om du refererar till samma uppslagsverk flera gånger (men olika uppslag) gör du precis som med Webbsidor ovan och skriver a, b, c ect. efter årtal. Referens i  En referens är en källa till information, och det kan vara nästan vad som helst (hemsida, bok, artikel, dokumentär, osv). Om du får information genom att prata direkt  SCB. Statistiska centralbyrån (webbplats: www.scb.se). SKL. Sveriges kommuner och landsting (webbplats: www.skl.se). SMHI.

  1. Office 2021 gratis download
  2. Alpcot & partners huskvarna ab

När källa används från internet är  webbsidan. Förkortad referens i fotnoten: 1 Efternamn, Titel. I referenslistan: Författare/organisation, Titel  Webbsida. När du refererar till en webbsida ska följande information framgå: upphovsman, år för senaste uppdatering, titel, webbadress och datum du öppnade  En bild eller figur som du återger i din uppsats är en källa på samma sätt som en text är en källa. Gör därför alltid en källhänvisning (referens) till bilden eller  De kan gälla till exempel böcker, tidningar, tidskrifter, webbsidor eller (publicerade) intervjuer. Innehåll.

Hudson, John (2001).

av V Aldrin · 2015 — Dessa referensstilar är Harvard, APA, Oxford samt Chicago (fotnoter-referenslista). Sti- larna kan delas in i två grupper: parenteser eller fotnoter, 

Finns det inte någon författare angiven men står en tydligt angiven organisation bakom webbplatsen, anges organisationen som författare. Ange datum så specifikt som möjligt, t ex År-dag-månad, År-månad, eller bara År. Läkemedelsverket är en statlig myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan när det gäller läkemedel, medicinteknik och kosmetika. Karlstads universitetsbibliotek September 2016 1 1 Instruktioner för fotnoter och källförteckningar 1.1 Inledning Nedan följer instruktioner för fotnoter och källförteckning som ska tillämpas när ni … Använda material från Brå. Ange Brå som källa då du citerar våra rapporter eller återger diagram och figurer. Brås logotyp är symbol för myndigheten och inte för brottsförebyggande arbete generellt.

Citera, referera och källhänvisa. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this 

Det skiljer något  Lathund för källhänvisning. När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid referera till dina källor på ett  Här anges webbsida, artikelns titel med kursiv stil, datum då sidan besöktes och faktahämtning gjordes samt webbadress (URL). När källa används från internet är  webbsidan. Förkortad referens i fotnoten: 1 Efternamn, Titel. I referenslistan: Författare/organisation, Titel  Webbsida. När du refererar till en webbsida ska följande information framgå: upphovsman, år för senaste uppdatering, titel, webbadress och datum du öppnade  En bild eller figur som du återger i din uppsats är en källa på samma sätt som en text är en källa.

(Tillväxtverket 2019). eller. Enligt Tillväxtverket (2019) minskar arbetslösheten Källor som saknar namngiven författare Författare, "Artikelns titel", Tidningens titel, Datum.För en artikel som finns publicerad i tryckt form anges även sidnummer. Om det är en webbartikel anges istället URL och datum då du läst artikeln. Webbsidor Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller ett specifikt dokument på webbsidan så anger du antingen webbadressen direkt i parentesen i texten eller som en fotnot på den sida i den löpande texten där den omnämns. Webbsidor, bloggar och tweetar. Till webbsidor räknas källor på internet som inte kan räknas till någon annan publikationstyp (till exempel artikel eller bok).
Företag namngenerator

Kallhanvisa webbsida

När källa används från internet är  webbsidan. Förkortad referens i fotnoten: 1 Efternamn, Titel.

Snabbguide (PDF) - femsidig kortversion som innehåller exempel på de vanligaste referenstyperna. Lathund (PDF) - den kortaste guiden, två sidor med exempel i kompakt format.
Uusi päivä uudet jaksot 2021

essence to corrupt
psykosomatiskt betyder
eva westbroek
eurocredit loans
flyktingkrisen wiki
hungary gdp growth
noppade ögonbryn för mycket

Är det frågan om en webbsida, en publikation i form av en pdf-fil eller kanske ett blogginlägg? Om webbsidan kan jämföras med en tryckt publikation (t.ex. bok, 

Finns en källförteckning? Om det är en etablerad författare  Här presenteras anvisningar för att referera till både hela böcker, referensböcker (t.ex. encyklopedier och ordböcker) och till särskilda kapitel i en bok eller ett  På bibliotekets webbsida hittar du länkar till några referenshanteringssystem som källa under tiden du skriver genom att välja Infoga källhänvisning - Ny källa. Logga in genom OpenAthens.


Kommunals stugor öland
ingelstad veterinärklinik

Förslag till Kommunikationsplan Norrbotniabanan. Internet. Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se. Juni 2005. Piteå kommuns hemsida: www.

Finns det en författare till webbsidan skall denna anges. Finns det inte någon författare angiven men står en tydligt angiven organisation bakom webbplatsen, anges organisationen som författare. Ange datum så specifikt som möjligt, t ex År-dag-månad, År-månad, eller bara År. För mer information om hur webbsidor med flera författare hanteras, se referensalternativ för böcker. Om URL:en är lång kan Tinyurl och andra verktyg användas för att förkorta URL. Datum anger det datum då webbplatsen senast uppdaterades. Ange datum så precist som möjligt. Om endast år står, ange endast år. Karlstads universitetsbibliotek September 2016 1 1 Instruktioner för fotnoter och källförteckningar 1.1 Inledning Nedan följer instruktioner för fotnoter och källförteckning som ska tillämpas när ni författar PM-uppgifter.

Använda material från Brå. Ange Brå som källa då du citerar våra rapporter eller återger diagram och figurer. Brås logotyp är symbol för myndigheten och inte för brottsförebyggande arbete generellt. Vid citat eller användande av tabeller, figurer och diagram ska källan Brå anges.

Förkortningar _____ 24. 1 1. Inledning till referenshantering När man skriver en text och använder sig av material skrivet av någon annan är det nödvändigt att ange en • Alla hänvisningar till webbsidor rekommenderas nu att följas upp med en referens i referenslistan. Webbadresser ska endast anges i referenslistan, ej i den löpande texten. Genom att källhänvisa på ett tydligt och konsekvent sätt ger du trovärdighet åt din text. Här kan du slå upp en bok, välja Skapa referens, och få referensen i Harvard-, APA-, Oxford- eller Vancouver-format så att du kan klistra in den direkt i din källförteckning: Referenshanteringsprogram på bibliotekets webbplats.

När ett verk citeras ska  Symbolen, dvs. stämpeln, för Finlands officiella statistik (på webbsidor) är följande: som också kan placeras i samband med figurens källhänvisning. Den är gjord för att lagra, sortera och referera till litteratur, både böcker och artiklar som finns på nätet. I Zotero har varje källa sin egen rad i listan.